hoaithuson876@gmail.com

Sơn chống hà cho tàu chạy ven biển Coastal AF 38

6.750.000,00

Thông tin chung :

  • Sơn chống hà tàu chạy ven biển
  • Màu sắc: Đỏ đậm
  • Bao bì: 5L/th, 20L/th
  • Định mức lý thuyết (m²/l): 6,9 – 3,4

Description

Sơn chống hà cho tàu chạy ven biển Jotun Coastal AF 38 đây là loại sơn chống hà 1 thành phần dựa trên công nghệ trao đổi ion. Sản phẩm này mang lại khả năng chống hà có tính kinh tế. Điều này đạt được nhờ đặc tính tự mài mòn làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Thích hợp sơn trên bề mặt nhôm, thép carbon và gổ đã được sơn lót và sơn lớp trung gian chỉ định.

Coastal AF 38 là lọai sơn chống hà tự mài mòn cho tàu họat động ven biển.

Mục đích sử dụng:

Được sử dụng cho các lọai tàu thuyền họat động ven biển, có thời gian họat động giữa 2 kỳ lên đà sửa chữa lên tới 24 months.

Hàng hải:

Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước khi tàu lên đốc. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 24 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.

Sơn chống hà cho tàu chạy ven biển Jotun Coastal AF 38

Thông tin chung :

  • Sơn chống hà tàu chạy ven biển
  • Màu sắc: Đỏ đậm
  • Bao bì: 5L/th, 20L/th

Độ dầy và định mức sơn

  • Độ dầy, khô (µm):  75 – 150
  • Độ dầy, ướt (µm): 45 – 290
  • Định mức lý thuyết (m²/l): 6,9 – 3,4

Coastal AF 38 là loại sơn 1 thành phần, được pha loãng và làm sạch bởi Thinner No7

Hệ sơn chống rỉ đề nghị:

Áp dụng trên hệ sơn lót chống rỉ thích hợp với lớp sơn kết nối Coastal Uniprime.

Các hệ thống sơn khác có thể được chỉ định, tùy theo mục đích sử dụng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sơn chống hà cho tàu chạy ven biển Coastal AF 38”

Your email address will not be published. Required fields are marked *