hoaithuson876@gmail.com

Sơn chịu nhiệt Jotun Aluminium Paint H.R

4.796.000,00

Thông tin chung :

  • Sơn chịu nhiệt 250 độ màu Aluminium
  • Bao bì: 5L/thùng, 20L/thùng
  • Định mức: 18m2/lít/chiều dày 25 micron

Description

Sơn chịu nhiệt Jotun Aluminium Paint H.R. là loại sơn chịu nhiệt gốc dầu có chứa chất styrene biến tính, phản ứng với không khí để hình thành màng sơn khô.

Aluminium Paint H.R được sử dụng cho kết cấu sắt thép trong điều kiện nhiệt độ lên tới 250°C, như ống xả khí, chi tiết máy. Có thể dùng làm lớp phủ ngoài màu nhôm cho hệ sơn alkyd.

Loại sơn này rất kinh tế khi sử dụng vì cho độ phủ rất cao (18m2/lít/lớp dày 25micron)

Sơn chịu nhiệt Aluminium Paint H.R. là loại sơn chịu nhiệt gốc dầu có chứa chất styrene biến tính, phản ứng với không khí để hình thành màng sơn khô

Mục đích sử dụng

Sử dụng cho kết cấu sắt thép trong điều kiện nhiệt độ lên tới 250°C, như ống xả khí, chi tiết máy. Có thể dùng làm lớp phủ ngoài màu nhôm cho hệ sơn alkyd.

Sơn chịu nhiệt Jotun Aluminium Paint H.R

Thông tin chung :

  • Sơn chịu nhiệt 250 độ màu Aluminium
  • Bao bì: 5L/thùng, 20L/thùng
  • Định mức: 18m2/lít/chiều dày 25 micron

Dữ liệu thi công

Tỷ lệ pha trộn (thể tích):   Sơn 1 thành phần

Chất pha loãng/làm sạch:  Jotun Thinner No. 2

Hệ sơn tiêu biểu

Aluminium Paint H.R. 2x 25 μm (Chiều dầy khô)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sơn chịu nhiệt Jotun Aluminium Paint H.R”

Your email address will not be published. Required fields are marked *